Yukarı Çık
×

Some text in the Modal Body

Some other text...

Üyelik Sözleşmesi

Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Üyelik Sözleşmesi’nin www.thetoolofficial.com kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.
Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.thetoolofficial.com sitesini  kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.
TOOL Leather, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.


Taraflar

A)    www.thetoolofficial.com internet sitesinde faaliyetlerini yürüten Sinanpaşa Mah. Şair Leyla Sk. No:2/8 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim Demet AZAKLI (“TOOL Leather”)
B)    www.thetoolofficial.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

 

Sözleşmenin Konusu

İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin (“Sözleşme”) konusu TOOL Leather'ın sahip olduğu internet sitesi www.thetoolofficial.com’dan Üye’nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.


1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

1.a  www.thetoolofficial.com tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.
1.b Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi
Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması
Üye’ye verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin üye dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Üye sorumludur. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Yargıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Yargıcı’nın her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.  Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Üye bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
1.c Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi


2. İçerik Kullanımı

2.a. www.thetoolofficial.com’da  sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir.  www.thetoolofficial.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya TOOL Leather’ın izni olmadan link vermek yasaktır.
2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı TOOL Leather’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
2.c. www.thetoolofficial.com’a  iletilen tüm eleştirilerin hakkı TOOL Leather’a aittir, istenildiği taktirde TOOL Leather tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.


3. Sorumluluklar

3a. www.thetoolofficial.com’u  ziyaret eden üyelerin bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda TOOL Leather’ın işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve www.thetoolofficial.com’u  geliştirmektir.
3.b. www.thetoolofficial.com  kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurduktan sonra  işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini,şifresini ve diğer bilgileri girerek  www.thetoolofficial.com sitesine üye olabilir ve kullanmaya başlayabilir. 
3.c. Üye, www.thetoolofficial.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.thetoolofficial.com’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.
3.d. Üye’nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya  www.thetoolofficial.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Üye’nin  www.thetoolofficial.com ’dan  yararlanması TOOL Leather tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.
3.e. Üye, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin  www.thetoolofficial.com ’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
3.f.  www.thetoolofficial.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve TOOL Leather tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden TOOL Leather sorumlu tutulamaz.
3.g. Üye, www.thetoolofficial.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz. 
3.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, üye tarafından www.thetoolofficial.com’a talepte bulunarak yapılabilir. Üyeliğini bitiren Üye’nin siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu iptal işlemin geriye dönüşü olmadığını kabul eder.
3.i. www.thetoolofficial.com ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı TOOL Leather’a aittir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
3.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.
3.k. Üye, TOOL Leather’ın, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Üye’nin kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkı bulunduğunu kabul etmektedir.. Üye’ye ait hesap ve kullanım koşulları yalnızca üyeye özel tanımlanmaktadır ve kullanımı yalnızca üyeye aittir. Üye, TOOL Leather’a Üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, TOOL Leather tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece, Üye’nin üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Yargıcı tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye’nin TOOL Leather’a bildirmekte olduğu kişisel bilgileri gizli tutulacak olup, hiçbir şekilde TOOL Leather ile bağlantısı olmayan başka kişi ve kurumlarla paylaşılmayacak; yalnızca üye hesabının en güvenli şekilde Üye adına tanımlanabilmesi ve sunulacak hizmetlerin en güvenli şekilde verilebilmesi doğrultusunda, Üye’ye gerekli bildirimlerin yapılabilmesi ve Üyelik Formu’nda yer alan ilgili kutucuğu işaretleyerek Üye’nin TOOL Leather’ın kampanyalarından haberdar olmak istemesi halinde moda trendleri ile yeni gelen ürünlerin yanı sıra, yenilenen avantaj ve ayrıcalıklardan oluşan kampanya ve duyurulardan ticari elektronik ileti ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla haberdar edilmesi için kullanılacaktır. Üye, kendisine özel tanımlanan kullanıcı hesabı kullanımından vazgeçmek istediği takdirde, TOOL Leather iletişim bilgilerinden tanımlanan kullanıcı hesabını durdurmayı talep etme hakkına sahiptir. Aynı zamanda Üye info@thetoolofficial.com e-mail adresine yapacağı yazılı bildirimle dilediği zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti aracılığıyla kampanya ve duyurulara ilişkin kendisiyle temasa geçilmesini ve gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme hakkına sahip bulunmaktadır.
3.l. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.
3.m. Üye servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu Sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle TOOL Leather’ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. TOOL Leather Üye’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.


4. TOOL Leather’ın Hak ve Yükümlülükleri 

4.a. TOOL Leather Üye’nin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, Üye’nin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye’nin www.thetoolofficial.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya r esmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, www.thetoolofficial.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
4.b. TOOL Leather taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. TOOL Leather’ın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır.Üye işbu hakkı kabul eder. TOOL Leather, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.thetoolofficial.com ’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.thetoolofficial.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
4.c. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri www.thetoolofficial.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın TOOL Leather tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.


5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

5.a Üye, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren www.thetoolofficial.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. 
5.b İşbu sözleşme Üye’nin, üyeliğini iptal etmesi veya TOOL Leather tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. TOOL Leather Üye’nin "Üyelik Sözleşmesi"nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
5.c İşbu Sözleşme taraflardan her birinin karşı tarafa yapacağı tek taraflı bildirim ile her zaman feshedilebilir


6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


7. Tebligat Adresleri

7.a. www.thetoolofficial.com sitesi Üye’lerden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının  www.thetoolofficial.com’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
7.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
7.c. Yine www.thetoolofficial.com’un Üye’nin kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın www.thetoolofficial.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. Üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Son güncelleme tarihi: 22.04.2018